Sant Soterrament 2021 – Processó suspesa

A estes horas estaríem processonant el Sant Sepulcre pels carrers de Benifaió.

Esperem poder fer-ho de nou l’any 2022. Vos esperem a tots!!