Història de la Confraria

El 1940, després de la Guerra Civil, la primera imatge que es va construir va ser la del Crist Jacent, amb la col·laboració econòmica de tot el poble de Benifaió, sent el seu cost de 2.500 ptes.

Tradicionalment, acompanyava a aquesta imatge una comuna d’ordre militar portant el Sant Sepulcre. El que en un principi era l’acte multitudinari de la Setmana Santa, el Sant Enterrament, va anar decaient a poc a poc fins que a partir de la transició democràtica, va deixar d’assistir el consistori a la Processó i pràcticament va desaparèixer per la quasi nul·la assistència de fidels a la mateixa. El 1987, un grup de joves vinculats a la Parròquia va decidir, davant la disminució de portants del Sepulcre, crear la Confraria del Sant Sepulcre per acompanyar al pas més significatiu de la Setmana Santa de Benifaió.

Aquesta decisió va conduir a la creació en 1988 de la CONFRARIA DEL SANT SEPULCRE, sent inicialment un total de 14 confrares.

Si curiós és evidenciar la joventut dels confrares, pot ser que més ho sigui el observar la quantitat de feligresos que se sumen any rere any a la Processó del Sant Enterrament i volent processionar al costat del pas del Crist Jacent, sent tal la quantitat de gent procesionando que es triga més de 50 minuts des que entra el pas de la Dolorosa fins que entra el pas del Jacent, i entre mitges el riu d’homes, dones i nens, que amb les seves millors gales i entre les dues confraries, se sumen a la processó del Sant Enterrament, sent aquesta oberta per les altres dues confraries i sempre en ordre bíblic (Jesús Natzarè, Crist de la Fe, Mare Dolorosa de la Gran Esperança i, finalment, el Sant Sepulcre).

El 1992, van ser aprovats els Estatuts. La Confraria és membre de ple dret de la Junta de Germandats i Confraries de Setmana Santa, recaient en ella la Secretaria d’aquesta Junta. La nostra Confraria va participar en la realització dels actes de la Junta de la Diòcesi de València, que va tenir com a seu la nostra localitat en 1994.

El 1995, la Confraria va celebrar amb una solemne Eucaristia el 55 aniversari de la seva imatge, tancant aquesta celebració el 1996 amb la realització d’un dosser que representava la cripta on va ser enterrat Crist. Aquest mateix any, es va confeccionar un túmul nou sobre el qual reposa la imatge la nit del Dijous Sant al costat de la imatge de la Dolorosa, sent venerades pels fidels.