2022 – CAMÍ DE LA NORMALITAT… 

Estimats Confrares…

Convoquem este divendres 1 d’abril a les 20:30h a la casa Abadía la reunió per preparar entre tots i informar dels actes pròpis de Setmana Santa així com tindre una presa de contacte i intercanviar idees després de dos anys. Esperem contar amb el màxim número posible de confrares…

L’ordre del día es el següent:

  1. Actes de Setmana Santa i Missa d’acció de gràcies de la Confraria (Pentecosta) 
  2. Búsqueda de lloc on poder fer la tradicional torrà del diumenge de rams i paella del dissabte. 
  3. Cobrament de quotes del present exercici. Ho farem en efectiu perquè encara tenim que actualitzar el canvi de banc. 
  4. Precs, preguntes i idees… 

Al acabar si estem animats podem els presents fer soparet de «tanto x uno San Bruno»🤭😜

Esta Setmana Santa es presenta com a termòmetre de la vitalitat del moviment confrare al nostre poble. La nostra Confraria de segur serà motor de la reactivació de la Setmana Santa.Tenim molt que agrair després de tot el que hem passat i també que celebrar.. la passió, mort i resurrecció del nostre Senyor.